Right & Bright
Enkel struktur och engagemang!

Företagsstöd

Hjälpa mindre och medelstora företag att utvecklas genom långsiktighet och samarbete. Att kunna tillföra den lilla del som eventuellt saknas i ert företag, allt från ledningsfrågor, marknad, försäljning till verksamhetssystemprojekt, utveckling eller projekt. Bidra till att tjänster och/eller produkter i samarbete ska bli bättre.

Verksamhetsstyrning.

Efter många års implementering av säljstöd, projektledning, produktion, KMA,  ekonomiuppföljning, projektering av dörrar och företagscertifiering av 1090 har företaget ett antal enkla verktyg för mindre företag. Tjocka dokument blir till få eller t o m ett underlag att hantera!

Kostnads- och resurseffektiva verktyg för att mindre företag ska kunna lämna anbud till större projekt/beställare på lika villkor.

 

 

Projektledning.

Right & Bright åtar sig projektledning vid resursbehov och tar även egna passande bygg-, stålstomme- och cisternentreprenader. Då tillsammans med  samarbetspartners. R & B's projektstyrning sker med hjälp av databas i "moln" och är ett väl utvecklat projektledningssystem. Kan även implementeras hos kunder vid önskemål.

Produktförsäljning.

Right & Bright säljer och marknadsför produkter som är egenutvecklade och framtagna tillsammans med samarbetspartners. Framförallt Safe Tool Storage och tankstationen eFStore men också utegym FrameFitness, säkerhetsprodukter, specialsmide och ståldesign.

Kontrollansvarig nivå K.

Är ni i uppstart av ett nytt projekt och behöver en kontrollansvarig, tveka inte att höra av er. Right & Bright har styrmedlen för att kunna hjälpa er att få med en kontrollplan från enkla till mer avancerade projekt.

Vid behov av resurs eller hjälp med egna idéer, hör av er!