Tyre changing clamp

New product selling for Swedish market, now we are searching for retailers around Europe.

Fällbar stege och plattform

Unik produkt framtagen för säker arbetsmiljö till våra flyttbara cisterner.
Fällbar trappa som samtidigt fäller upp räcken på båda sidor för trappa och plattform.